Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o neplánovanom zasadnutí OZ

19feb2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2019 (piatok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Výstavba športovej haly – poverenie starostu
  2. Záver
    Zasadnutia OZ sú verejné.
?