Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o mimoriadnom zasadnutí OZ

10jún2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 12.júna 2019 (streda) o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

  1. Schválenie výpožičky nehnuteľnosti pre Základnú školu s materskou školou V. Mitúcha
  2. Záver

?