Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

dochádzka.xlsx

 Ing. Michal DaňoMgr. Mária HúdekováMgr. Janka KubíčkováIng. Peter MiernyIng. Jaroslav PapiernikMagdaléna PapiernikováJarmila PavlačkováBc. Jozef TurákJUDr. Michal Turák
Percentuálna účasť0.840.88110.960.9210.960.64
10. December 2014PPPPPPPPP
27. January 2015PPPPPPPPO
26. February 2015PPPPPPPPO
17. March 2015PPPPPPPPO
9. April 2015PPPPPPPPP
12. May 2016OPPPOPPPP
23. June 2016PPPPPOPOP
1. October 2016OPPPPPPPP
24. November 2015PPPPPPPPP
15. December 2015PPPPPPPPO
16. February 2016PPPPPPPPP
26. April 2016POPPPPPPP
20. May 2016PPPPPPPPP
28. June 2016POPPPOPPO
27. July 2016PPPPPPPPP
27. September 2016PPPPPPPPO
27. October 2016PPPPPPPPP
22. November 2016PNPPPPPPP
13. December 2016PPPPPPPPP
7. February 2017PPPPPPPPP
25. April 2017PPPPPPPPO
27. June 2017OPPPPPPPO
26. September 2017PPPPPPPPP
6. November 2017PPPPPPPPP
23. November 2017OPPPPPPPO

 

Vysvetlivky:

P – prítomný
N – neprítomný, neospravedlnený
O – neprítomný, ospravedlnený

?