Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

 Ing. Michal DaňoMgr. Mária HúdekováMgr. Janka KubíčkováIng. Peter MiernyIng. Jaroslav PapiernikMagdaléna PapiernikováJarmila PavlačkováBc. Jozef TurákJUDr. Michal Turák
10.12.2014
PPPPPPPPP
27.1.2015
PPPPPPPPO
26.2.2015
PPPPPPPPO
17.3.2015
PPPPPPPPO
9.4.2015
PPPPPPPPP
12.5.2016
OPPPOPPPP
23.6.2016
PPPPPOPOP
1.10.2016
OPPPPPPPP
24.11.2015
PPPPPPPPP
15.12.2015
PPPPPPPPO
16.2.2016
PPPPPPPPP
26.4.2016

POPPPPPPP
20.5.2016
PPPPPPPPP
28.6.2016
POPPPOPPO
27.7.2016
PPPPPPPPP
27.9.2016PPPPPPPPO
27.10.2016PPPPPPPPP
22.11.2016PNPPPPPPP
13.12.2016PPPPPPPPP

 

Vysvetlivky:

P – prítomný
N – neprítomný, neospravedlnený
O – neprítomný, ospravedlnený

?