Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Plán zasadnutí OZ na rok 2017

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní  bude zasadať v nasledujúcich termínoch:

 

7. februára 2017
25. apríla 2017
27. júna 2017
26. septembra 2017
21. novembra 2017
12. decembra 2017

 

            V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva.

 

            Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby.

 

            Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 13.12.2016 uznesením č. 160.

                                                                                                                

 

?