Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Očkovanie psov

22máj2019

Súkromný  veterinárny  lekár  MVDr. Bútora Dušan oznamuje, že dňa 24. mája 2019 t.j. v piatok sa uskutoční očkovanie psov proti besnote  a čipovanie psov v čase od 17,00 hod. do 19,30 hodiny.

Cena očkovania je 8 euro.  Cena čipovania a registrácie v Centrálnom registri spoločenských zvierat je 20 euro. Očkovanie je povinné u psov starších 6. mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môžu psi už od 3. mesiacov veku.

Čipovanie je povinné u psov na základe novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je vlastník psa povinný zabezpečiť psa mikročipom najneskôr do 31.10.2019. Vakcinovať  a čipovať sa bude na obvyklom mieste t.j. pod cestným mostom a po skončení očkovania bude veterinárny lekár  pokračovať v očkovaní  a čipovaní na bývalej colnici v čase od 19,45 – do 20,15 hod. Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

?