Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Obchodná verejná súťaž

12feb2018

Predaj nehnuteľnosti :
samostatná 1-izbová bytová jednotka o podlahovej ploche 31,47 m², nachádzajúca sa na prvom poschodí bytového domu súp. č. 762 v Obci Horné Srnie, vedená na liste vlastníctva 2676, katastrálne územie Horné Srnie, vlastníctvo v 1/1-ine Obec Horné Srnie, vrátane prislúchajúceho podielu 31/744 na pozemkoch prislúchajúcich k bytovému domu.

……..súťažné podmienky stiahni TU 

?