Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2010/2011

29jún2011

 

Dňa 27.6.2011 starosta obce Horné Srnie s pani riaditeľkou Základnej školy Václava Mitúcha v obradnej sieni ocenilinajúspešnejších žiakov základnej školy. Žiaci boli ocenení za úspešné umiestnenia na krajských a okresných súťažiach vedomostných, kultúrnych i športových, za reprezentovanie školy počas celého školského roka, za pomoc pri prezentovaní školy počas celého štúdia.

Ocenení boli nasledovní žiaci:

Jana Štefánková (8. ročník), Branislav Kebísek (9. ročník), Tatiana Králiková (9.ročník), Dominika Ivančáková (7. ročník), Martin Hanus (7. ročník), Martin Gajdošík (6. ročník), Jakub Kebísek (6.ročník), Katarína Papierniková (9. ročník), Branislav Vavruš (9. ročník), Ladislav Naňák (9. ročník), Michal Vidoman (9.ročník), Matej Lipták (9.ročník), Mikuláš Kebísek (9. ročník), Štefan Gajdošík (5. ročník), Erik Jantošovič (4. ročník), Juraj Štefánek (5.ročník) a Tamara Papierniková(9.ročník).

Oceneným žiakom ešte raz srdečne blahoželáme a nielen im ale i všetkým žiakom našej školy prajeme krásne prázdniny a do ďalších rokov veľa úspechov a optimizmu v učení.

 

 

?