Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Menovanie zaisovateľky do Miestnej volebnej komisie

28aug2018

 

         V zmysle § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov  bola za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Hornom Srní pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 menovaná

Ing. Silvia Kebísková,
bytom Pod Orešovcom 786/16, 914 42  Horné Srnie
tel.č.:  0904 545 303
e-mailová adresa: silvia.kebiskova@hornesrnie.sk

 

V Hornom Srní 28.8.2018

 

                                                                  Jozef Húserka, starosta obce

?