Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Komisie

ÚDAJE O ČLENOCH KOMISIÍ
Meno a priezviskoAdresaTel. číslo
FINANČNÁ KOMISIA
Jarmila PAVLAČKOVÁČerňavská 193/60, Hor. Srnie0915/607 092
Ing. Jolana HIKLOVÁSúhradská 362/23, Horné Srnie0903/670958
Ing. Michal DAŇOČerňavská 172/35, Horné Srnie 0905/240 653
Ing. Andrea KEBÍSKOVÁNa Hornom konci 691/15, Horné Srnie0326588281 ucto@hornesrnie.sk
KOMISIA VÝSTAVBY
Ing. Peter MIERNYPod Orešovcom 776/26, Hor. Srnie0915/493 652
Bc. Jozef TURÁK Zbezianska 254/49, Horné Srnie0905/501 012
Milan JURENKA Cementárska 134/3, Horné Srnie
Ing. Milan BLAŠKOZáhumenská 633/38, Horné Srnie
Zlatica KONÍČKOVÁZa kostolom 765/9, Horné Srnie0326588290 zlaticak@hornesrnie.sk
KOMISIA ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU
Ing. Jaroslav PAPIERNIKZáhumenská 641/32, Horné Srnie 0911/533 168
Ing. Hana GalkováRozmarínová 676/4, Horné Srnie0902/300 995
Zdenko LIPTÁKŽelezničná 110/38, Horné Srnie0904/486 632
Jarmila PAVLAČKOVÁČerňavská 193/60, Hor. Srnie0915/607 092
Monika ProsňanskáNa Hornom konci 727/50, H.Srnie0948/654 814
Marta PAPIERNIKOVÁRajkovecká 49/10, Horné Srnie0326588290 marta@hornesrnie.sk
SOCIÁLNA KOMISIA
Magdaléna PAPIERNIKOVÁPrúdová 515/34, Horné Srnie0908/681 106
Mgr. Jana KUBÍČKOVÁDružstevná 461/26, Horné Srnie0910/262 863
Štefan BLAHOPod Zábrehom 240/5, Horné Srnie 0902/453 394
Bc. Mária CHOVANČÍKOVÁNa Hornom konci 718/40, Horné Srnie0326588281 mariach@hornesrnie.sk
KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNÉHO PORIADKU
JUDr. Michal TURÁKVŕbová 415/18, Horné Srnie0915/782 358
Mgr. Mária HÚDEKOVÁZbezianska 268/32, Horné Srnie0326588487
Tomáš KEBÍSEKKamenecká 340/45, Horné Srnie
Mária PATKOVÁDúbravská 747/37, Hor. Srnie 0326588205 maja@hornesrnie.sk
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
Mgr. Mária HÚDEKOVÁZbezianska 268/32, Horné Srnie0326588487
Ing. Michal DAŇOČerňavská 172/35, Horné Srnie 0905/240 653
Jarmila PAVLAČKOVÁČerňavská 193/60, Hor. Srnie0915/607 092
Bc. Jozef TURÁK Zbezianska 254/49, Horné Srnie0905/501 012
?