Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Informácie o spracúvaní OÚ pri voľbách

09nov2018

Informačná povinnosť obce v súvislosti s voľbami do samosprávy obce.

Informácia pre:

?