Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Základné záväzné normy obce

Oznam o schválených VZN

15dec2016

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.12.2016 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Srnie…*.PDF … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

19feb2016

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 16.2.2016 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

16dec2015

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15.12.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady … Pokračovať v čítaní

Schválené VZN o o umiestňovaní volebných plagátov…

25nov2015

  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.11.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby … Pokračovať v čítaní

Upozornenie o schválenom VZN

02okt2015

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 1.10.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 6/2015 o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Horné Srnie Podľa §6 ods. 8 a … Pokračovať v čítaní

Schválené VZN o Územnom pláne obce Horné Srnie.

10apr2015

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom zasadnutí dňa 9.4.2015 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015…STIAHNI TU vo formáte *.PDF ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Horné Srnie.

Upozornenie na schválené VZN

29jan2015

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27.1.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských … Pokračovať v čítaní

Upozornenie o schválených VZN

18nov2014

  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.11.2014 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Srnie… STIAHNI TU vo formáte *.PDF … Pokračovať v čítaní

Oznam o plánovanom schvaľovaní VZN a rozpočtu na roky 2015 – 2017

27okt2014

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.11.2014 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Srnie…STIAHNI vo formáte *.doc Všeobecne záväzné … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválene VZN č.2/2014

25sep2014

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.9.2014 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v … Pokračovať v čítaní

?