Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní

17sep2018

Zoznam kandidátov OZ…pdfStiahnuť Zoznam kandidátov starosta…PDFStiahnuť

Výzvy na verejné obstarávanie

28aug2018

Názov zákazky: Rekonštrukcia komunikácií v obci Horné Srnie…*PDF Názov zákazky: Vybudovanie hniezd separovaného zberu v Hornom Srní…*.PDF Názov zákazky: Zateplenie a hydroizolácia strechy na Obecnom úrade v Hornom Srní…*.PDF

Zverejnenie zámeru prevodu prebytočného nehnuteľného majetku

09apr2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

03apr2018

    Obec Horné Srnie zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona Č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 5 zákona … Pokračovať v čítaní

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ lokalita „Pod Vŕškom“

13mar2018

  …vyhláška vo formáte *.PDF

Rozhodnutie na návrh opravy chýb vo veci zrušenia parciel

09mar2018

…celé rozhodnute vo formát *.PDF

Rozhodnutie – povolenie pozemkových úprav

15dec2017

  celé rozhodnutie stiahni vo formáte *.PDF

Upozornenie na schválené VZN

13dec2017

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 12.12.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Horné Srnie…PDF Všeobecne … Pokračovať v čítaní

Upozornenie k schvaľovaniu

28nov2017

Upozornenie!!! Vážení občania,  dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 12. decembra 2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať … dokumenty sú sprístupnené vo formáte *.PDF Rozpočet obce na roky 2018-2020 – Programová štruktúra – Programový rozpočet … Pokračovať v čítaní

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v lokalite „pod Vŕškom“

20okt2017

  ( verzia PDF sa zobrazí po kliknutí na jeden z obrázkov )  

?