Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Výzva na predloženie ponúk

07júl2017

Obec Horné Srnie, so sídlom OcÚ Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

28jún2017

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27.6.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja … Pokračovať v čítaní

Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2016 V Hornom

12jún2017

Dokumenty k vo formáte *.PDF Hodnotiaca správa – záverečný účet obce 2016 Výročná správa – 2016 Záverečný účet obce 2016        

Upozornenie !!! – Návrh – VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

12jún2017

    Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27.6.2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o podmienkach … Pokračovať v čítaní

Obchodná verejná súťaž na prenájom – Nebytové priestory –

27apr2017

podmienky súťaže stiahni TU vo formáte *.PDF Navrh_zmluvy… vo formáte *.docx

Výzva na predloženie CPv oblasti odpadového hospodárstva

27feb2017

    Celé znenie výzvy stiahni vo formáte *PDF

Oznámenie verejnou vyhláškou

15feb2017

  List vo formáte *. PDF stiahni TU 

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

10feb2017

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 7.2.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

09feb2017

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 7.2.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania II

23dec2016

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania II   Oznámenie _Augustín Turák*.PDF

?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com