Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Koledy zneli aj v Hornom Srní, speváčkam pomohla dychovka

13dec2018

Ženský spevácky zbor Srňan z Horného Srnia tento rok podporila pri spievaní kolied aj Hornosrnianska dychová hudba. Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/22007891/koledy-zneli-aj-v-hornom-srni-spevackam-pomohla-dychovka.html#ixzz5Za8BPO9W

Kúpele v regióne

11dec2018

Obec Horné Srnie na základe Zmluvy o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že v rámci realizácie projektu „Kúpele v regióne“ majú občania s trvalým pobytom v našej obci do 28. februára 2019 opäť  možnosť využiť … Pokračovať v čítaní

Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov na obecnom úrade

10dec2018

        21.12.2018 (piatok) – otvorené do 12.00hod. 27. – 28.12.2018 (štvrtok,piatok) – riadne otvorené   31.12.2018 (pondelok) – zatvorené 2. 1. 2019 (streda) – riadneotvorené V súrnych prípadoch (napr. vybavovanie pohrebu)volať na telefónne čísla: 0904 050 006, 0904 545 303, … Pokračovať v čítaní

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVINY

06dec2018

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie akopríslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správnehokonania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté … Pokračovať v čítaní

Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie Vianočného stromčeka + Mikulášske kino

05dec2018

Oznam o konaní ustanovujúceho zasadnutia OZ

30nov2018

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré zvolal starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zák. č.369/1990 Zb.dňa 7. decembra 2018 (piatok) o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho … Pokračovať v čítaní

Oznam – povinnost‘ registrácie a identifikácie chovu ošípaných

29nov2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, t.j. všetky chovy ošípaných aj tie, ktoré chovajú jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. Držiteľ, chovateľ je … Pokračovať v čítaní

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE KONANÉ DŇA 10.11.2018

11nov2018

  Za starostu obce bol zvolený:Jozef Húserka (nezávislý kandidát) Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní boli zvolení:Jarmila Pavlačková (Nezávislá) Ing. Róbert Jánsky (SNS)Ing. Jaroslav Papiernik (nezávislý) Jozef Húserka (Nezávislý) Ing. Peter Mierny (SNS) Mgr. Janka Kubíčková (Národná koalícia) Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (nezávislý) Bc. Jozef Turák (SNS)Ing. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadania OZ

09nov2018

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecnéhozastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.11.2018 o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starostaobcePoslanci:  Michal DAŇO,Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ,  Ing. Peter MIERNY,Ing. Jaroslav PAPIERNIK,  JUDr. MichalTURÁK,  Bc. Jozef TURÁK Ospravedlnení: Magdaléna Papierniková, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Elena HÚSERKOVÁ … Pokračovať v čítaní

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

09nov2018
?