Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

15nov2017

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje  konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 26.9.2017 a 6.11.2017 … Pokračovať v čítaní

Výzva na odstránenie stromov a iných porastov pod vedením distribučnej sústavy ZSE

15nov2017

  list od Západoslovenskej distribučnej stiahni TU vo formáte *.PDF

Výsledky volieb do VUC

07nov2017

pre kompletné výsledky klikni na obrázok alebo tento odkaz a budete presmerovaní    

Rozhodnutie o výrbe stromov

07nov2017

  ROZHODNUTIE O VÝRUBE STROMOV …stiahni vo formáte *.PDF

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ

07nov2017

Zápisnica napísaná z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.11.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci:  Ing. Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, … Pokračovať v čítaní

Neplánované zasadnutie OZ

02nov2017

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2017 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Schválenie účasti na projekte Kompostéry pre obec Horné Srnie  Záver   Návrh na uznesenie… *.doc … Pokračovať v čítaní

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v lokalite „pod Vŕškom“

20okt2017

  ( verzia PDF sa zobrazí po kliknutí na jeden z obrázkov )  

Oznámenie o začatí správneho konania

18okt2017

 

Oznámenie o začatí správneho konania

11okt2017

  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny –   1 ks orech kráľovský na pozemku registra C-KN parc. č. 1220/1        Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

05okt2017

Z Á P I S N I C A napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.9.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – … Pokračovať v čítaní

?