Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Nové číslo Lipovec -september

21sep2017

  Lipovec september 2017… *.PDF

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

19sep2017

Názov projektu: Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Kód projektu: 310011B068 Zmluvná výška NFP: 374 611,70 … Pokračovať v čítaní

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

19sep2017

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2017 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 27.6.2017 2. Upozornenie prokurátora … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru na prenájom pozemku pre Slovak Telekom.

11sep2017

    Obec Horné Srnie v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:  pozemok … Pokračovať v čítaní

UPOZORNENIE!!! na schvaľovanie VZN

11sep2017

Vážení občania,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.9.2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 6/2017 o organizácii miestneho referenda v obci Horné Srnie…*.PDF Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné … Pokračovať v čítaní

„Rozšírenie počtu druhov používaných alternatívnych palív…“ pre Cemmac a.s.

04sep2017

Oznámenie          Obec Horné Srnie v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci oznámenia … Pokračovať v čítaní

Letné kino 1.9.2017 – film ÚNOS

30aug2017

Drama Slovensko, 2017, 102 min Režie:  Mariana Čengelová-Solčanská Kamera:  Ladislav Janošťák Hudba:  Vladimír Martinka Hrají:  Rebeka Poláková, Milan Mikulčík, Maroš Kramár, Ingrid Timková, Milan Ondrík, Daniel Heriban, Ján Greššo, Tomáš Hanák, Dávid Hartl, Vladislav Plevčík, Juraj Hrčka, Eva Pavlíková, Gabriela Dolná, Katarína Kolajová, Marko Igonda, Andrej Kováč, Kristína Farkašová OBSAH: Posledný deň prvého roku mladej slovenskej republiky … Pokračovať v čítaní

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

25aug2017

  Vážení rodičia, milí žiaci! Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 4. sept. 2017 o 8. 10 hod pred budovou školy. Po slávnostnom otvorení žiaci pôjdu do budovy školy, preto je potrebné … Pokračovať v čítaní

Oznam o zatvorení obecného úradu

24aug2017

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 28.08. do 31.08.2017 zatvorený. V nevyhnutných prípadoch a v prípade odovzdania súťažných ponúk kontaktujte službukonajúceho pracovníka na t.č.: 0911 313 887.

Letné kino v parku 25.08.2017

22aug2017

Ctihodný občan mládeži do 15 rokov neprístupný   Originálny názov Law Abiding Citizen   Krajina pôvodu USA Rok výroby  2009 Žáner Krimi / Drama / Thriller Dĺžka 109 min Jazyková verzia   Prístupnosť   Réžia F. Gary Gray Scenár Kurt … Pokračovať v čítaní

?