Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

17apr2018

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2018 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 6.2. a 26.3.2018 … Pokračovať v čítaní

Oslavy oslobodenia obce

13apr2018

Obec Horné Srnie Vás  pozýva   na pietnu spomienku pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia obce. Po ohňostroji sa môžete prísť zabaviť na „Majáles“ do veľkej sály kultúrneho domu. O zábavu sa postará Hornosrnianska dychovka a … Pokračovať v čítaní

Súťaž TSK – „naše dedičstvo – naša múza“

10apr2018

  Pravidlá súťaže stiahni TU

Zápisnica z vyhodnotenia návrhov, doručených na základe vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.

09apr2018

    …celé znenie zápisnice a víťazného návrhu stiahnite vo formáte *.pdf po kliknutí na obrázok  

Zverejnenie zámeru prevodu prebytočného nehnuteľného majetku

09apr2018

Beseda: “ Problematika ochrany potenciálnych obetí trestných činov“

05apr2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

03apr2018

    Obec Horné Srnie zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona Č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 5 zákona … Pokračovať v čítaní

Triedime komunálny odpad

28mar2018

Vážení občania, vďaka dotácii z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa nám podarilo úspešne zrealizovať projekt zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálneho odpadu. V roku 2017 každý občan našej obce vyprodukoval v priemere takmer 293 kg odpadu a z tohto … Pokračovať v čítaní

Lipovec -apríl 2018

26mar2018

Oznámenie termínu zápisu do I. ročníka

26mar2018

Celé znenie vo formáte *.PDF

?