Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Prerušenie dodávky elektrickej energie

10okt2018

Lipovec október 2018

01okt2018

Obchodná verejná súťaž

27sep2018

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj samostatnej bytovej … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

27sep2018

ZÁPISNICAnapísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 25.9.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mária HÚDEKOVÁ (prišla 18.15 hod.), Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, JUDr. Michal … Pokračovať v čítaní

Oznam pre vlastníkov psov

27sep2018

Celé znenie oznamu stiahni TU

Prerušenie distribúcie elektriny

27sep2018

Celý list od Západoslovenskej distribučnej stiahni TU

Pozvánka na plánované zasadanie OZ

17sep2018

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2018 (utorok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 28.6.2018Prijatie úveru od Slovenskej sporiteľneČerpanie rozpočtu obce k … Pokračovať v čítaní

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní

17sep2018

Zoznam kandidátov OZ…pdfStiahnuť Zoznam kandidátov starosta…PDFStiahnuť

Menovanie zaisovateľky do Miestnej volebnej komisie

28aug2018

           V zmysle § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov  bola za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Hornom Srní pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 menovaná … Pokračovať v čítaní

Výzvy na verejné obstarávanie

28aug2018

Názov zákazky: Rekonštrukcia komunikácií v obci Horné Srnie…*PDF Názov zákazky: Vybudovanie hniezd separovaného zberu v Hornom Srní…*.PDF Názov zákazky: Zateplenie a hydroizolácia strechy na Obecnom úrade v Hornom Srní…*.PDF

?