Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Letné kino v parku

18júl2017

Obsah V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní agentury (Will Smith) prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož cílem je přinutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem se vyrovnat se … Pokračovať v čítaní

Výzva na predloženie ponúk

07júl2017

Obec Horné Srnie, so sídlom OcÚ Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých … Pokračovať v čítaní

Lipovec – jún 2017

03júl2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

02júl2017

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 27.6.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci:  Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ (prišla 18.05 hod.), … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

28jún2017

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27.6.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja … Pokračovať v čítaní

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

21jún2017

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2017 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.4.2017 2. Záverečný … Pokračovať v čítaní

Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2016 V Hornom

12jún2017

Dokumenty k vo formáte *.PDF Hodnotiaca správa – záverečný účet obce 2016 Výročná správa – 2016 Záverečný účet obce 2016        

Upozornenie !!! – Návrh – VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

12jún2017

    Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27.6.2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o podmienkach … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Horné Srnie z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12jún2017

Navrh_zmluvy…*.PDF Zverejnenie_zameru…*.PDF

Prerušenie distribúcie elektriny

02jún2017
?
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com