Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Projekty z eurofondov

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

07jan2019

Vážení občania, oznamujeme Vám, že naša obec dňa 29. 12. 2018 zahájila realizáciu projektu s názvom Kompostéry pre obec Horné Srnie ktorého realizáciu finančne podporil: Operačný program kvalita životného prostredia Nositeľ projektu: Obec Horné Srnie Celková výška oprávnených výdavkov projektu:          106 783,20 … Pokračovať v čítaní

Triedime komunálny odpad

28mar2018

Vážení občania, vďaka dotácii z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa nám podarilo úspešne zrealizovať projekt zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálneho odpadu. V roku 2017 každý občan našej obce vyprodukoval v priemere takmer 293 kg odpadu a z tohto … Pokračovať v čítaní

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

01mar2017

Názov projektu: Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Kód projektu: 310011B068 Zmluvná výška NFP: 374 611,70 … Pokračovať v čítaní

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – aktualizácia

05dec2016

Súťažné podklady – CYKLOTRASA BEČVA – VLÁRA – VÁH, ÚSEK HORNÉ SRNIE

30aug2016

    Názov zákazky: CYKLOTRASA BEČVA – VLÁRA – VÁH, ÚSEK HORNÉ SRNIE. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Komunikácia pre cyklistov je navrhnutá v dĺžke 1 362,95m, o celkovej ploche 3 495,10m 2. Cyklotrasa je navrhnutá na rastlom nespevnenom … Pokračovať v čítaní

Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie

18máj2016

Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie   V roku 2012 sa uskutočnila realizácia projektu Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie. Stavba pozostávala z nasledovných objektov: SO 01.1 Úprava verejných priestranstiev a verejnej zelene pri obecnom úrade – sadové úpravy SO 01.2 Úprava … Pokračovať v čítaní

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Srnie

11jan2016

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Srnie

05nov2015

  miesto realizácie projektu: Obec Horné Srnie názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Srnie ciele projektu: Cieľom projektu je obnova verejného osvetlenia v obci, aby sa zabezpečilo zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, znížili náklady na … Pokračovať v čítaní

Zvýšenie energetickej efektivity vykurovacieho systému v športovej hale

02nov2015

Obec Horné Srnie v mesiaci október požiadala o finančný grant od Nadačného fondu Municipality pri Nadácii SPP vo výške 7 000,- eur na zvýšenie energetickej efektivity vykurovacieho systému športovej haly v Hornom Srní. V rámci tohto projektu bude vybudovaná nová kotolňa, osadená dvoma kusmi kotlov … Pokračovať v čítaní

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry pohraničia Horné Srnie/Brumov-Bylnice

25sep2015

Partneri  Obec Horné Srnie a Město Brumov-Bylnice spolupracujú už roky a výsledkom ich spolupráce je séria úspešne realizovaných projektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 -2013, ktoré v rôznych oblastiach významne pozdvihli úroveň života občanov v tomto pohraničí. Posledným projektom partnerov … Pokračovať v čítaní

?